คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1
Comprehensive Examination Part I (MCQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com