คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1
Comprehensive Examination Part I (MCQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ห้องสอบ CC2-802 (ห้องสโลป)

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com